Υπολείμματα αγιογραφιών

Στη νότια πλευρά του κάστρου, λίγο πάνω από την Αρχοντική και την οδό Μ.Μερκούρη, υπάρχουν υπολείμματα μιας πολύ μικρής εκκλησίας και τοιχογραφιών άγνωστης εποχής. Παλιότερα, που ήταν πιο ορατές, έδειχναν ότι εικόνιζαν τρεις
στρατιωτικούς αγίους. Σε γραπτά παλιότερων ερευνητών αναφέρεται ότι μια σειρά από τέτοια εκκλησάκια υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή του κάστρου.

Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Υπολείμματα αγιογραφιών