Υδρόμυλος και πηγές Αγίας Παρασκευής

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής (πέντε χλμ ανατολικά της πόλης) εντοπίζεται ο σημαντικός ομώνυμος υγροβιότοπος, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στο δίκτυο NATURA 2000. Αποτελεί δημιούργημα των υφάλμυρων πηγών της περιοχής. Στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνεται η ύπαρξη του ενδημικού είδους ψαριού με την ονομασία «Ελληνοπυγόστεος», που ζει στα νερά της πηγής και στο ρυάκι, που σχηματίζει (έχει μήκος 3-5 εκατοστά και ζει δεκαοκτώ μήνες).

Στην περιοχή συναντώνται αρχαιολογικά ευρήματα νεολιθικού οικισμού, ο οποίος κάποτε ήταν παράκτιος, καθώς και ερείπια ενός υδρόμυλου, που αποδεικνύει την κατοίκηση από την Νεολιθική εποχή.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Υδρόμυλος και πηγές Αγίας Παρασκευής

Υδρόμυλος και πηγές Αγίας Παρασκευής
Δ.Ε. Λαμίας
Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά ευρήματα