Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας

Το κράτος, φροντίζοντας για την ασφάλεια των συνόρων, έκτισε κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων τις καζάρμες. Μια τέτοια υπήρχε στην εδαφική έκταση της Μοσχοκαρυάς και κτίστηκε, όταν το χωριό ήταν παραμεθόριο. Επρόκειτο για πλήρες κτιριακό συγκρότημα με κοιτώνες, αποθηκευτικούς χώρους, υδατοδεξαμενή κ.λ.π. Αργότερα, με τη μετατόπιση των συνόρων στην Ελασσώνα, οι καζάρμες εγκαταλείφθηκαν, αλλά και καταστράφηκαν. Σήμερα, από το φυλάκιο εκείνο, σώζεται μόνο η υδατοδεξαμενή στην παλιά καζάρμα της Μοσχοκαρυάς.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
Σημείο στον χάρτη

Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας

Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας
Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά ευρήματα