Τείχη Ιουστινιανού, Χανόρεμα

Τον 6ο μ. Χ. αιώνα ο Ιουστινιανός έκλεισε τη χαράδρα του Ασωπού με μεγάλο φράγμα και την είσοδο των Θερμο­πυλών με ψηλά τείχη, για να εμποδίσει την εισβολή των Σλάβων.

Αλλά και το 1897 μ.Χ. ο ελληνικός στρα­τός έκανε οχυρωματι­κές εργασίες κοντά στη Χαλκομάτα. Οι εργα­σίες αυτές έφεραν στο φως ερείπια πύργου, ο οποίος, όπως φαίνε­ται, χρησίμευε σαν σκοπιά της περίφημης Ανοπαίας.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Σημείο στον χάρτη

Τείχη Ιουστινιανού, Χανόρεμα

Τείχη Ιουστινιανού, Χανόρεμα
Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Ιστορία, Ιστορικοί χώροι