Ρέμα κάστρου

Πήγαζε από το λόφο του κάστρου και κατέληγε, μεταξύ των σημερινών δρόμων Παλαιολόγου και Παπακυριαζή, στο κεντρικό ρέμα της πόλης. Θεωρείται από τον Στέλιν το ανατολικό όριο της πόλης και στοιχείο του αμυντικού συστήματός της. Πολύ
κοντά στην πορεία του ρέματος, που σήμερα έχει χτιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του, έχουν βρεθεί τείχη της αρχαίας πόλης.

Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη