Παιδική Χαρά Εργατικών Κατοικιών Τ.Κ. Ανθήλης

Διεύθυνση: Εργατικές Κατοικίες Τ.Κ. Ανθήλης

Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Παιδική Χαρά Εργατικών Κατοικιών Τ.Κ. Ανθήλης

Παιδική Χαρά Εργατικών Κατοικιών Τ.Κ. Ανθήλης
Δ.Ε. Λαμίας
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
Ετικέτες