Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας

Απαιτείται μόνο:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία