Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας

Είναι ενοριακός Ναός της Λαμίας, σύγχρονος του Ναού της Αρχοντικής. Ομοίως βρίσκεται κάτω από το Κάστρο της πόλης. Ανηγέρθη το έτος 1730 επί παλαιοτέρου Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τον οποίο είχαν καταστρέψει οι Τούρκοι κατά την επανάσταση των αρματωλών της Υπάτης. Όταν αφίχθη στήν Λαμία ο Επίσκοπος Άνθιμος ενήργησε και εκτίσθηκε ο Ναός πάλι αλλά με την επωνυμία της Παναγίας Δέσποινας. Τό παρεκκλήσιο του Αγίου Μηνά βορείως του Ναού της Παναγίας είναι του έτους 1867. Φαίνεται ότι υπήρχε παλαιότερα εκεί Ναός προβυζαντινής περιόδου. Αυτό μαρτυρεί μαρμάρινο θωράκιο μετά γλυπτού κανθάρου, βλαστών καί παγωνίου που υπάρχει στο δάπεδο του Ιερού Βήματος.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας