Εφτά Βρύσες

Στο χώρο αυτό βρισκόταν μια προεπαναστατική δημόσια κρήνη, η μεγαλύτερη στη τότε Λαμία, που απαρτίζεται από 7 επιμέρους κρήνες. Φαίνεται ότι κατά καιρούς άλλαξε μορφή και θέση στην ίδια όμως περιοχή. Σήμερα, σε γενικές γραμμές, κρατά τη μορφή που πήρε το 1877 όταν ανακαινίστηκαν με νεοκλασικό στυλ. Μέχρι την δεκαετία του ’80 οι κρήνες βρίσκονταν σε μεγαλύτερο βάθος αλλά η ανάπλαση του χώρου είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωσή τους

Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη