Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης (ΚΕΠ 0661)

Τηλέφωνο:
22313-51600, 22313-51610