Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Τηλέφωνο:
22313-51098