Πρωτοδικείο

Εκτυπώσιμη μορφή
Πρωτοδικείο Λαμίας
Καποδιστρίου 10 - Τ.Κ. 351 00
Υπηρεσία/Τμήμα
ΤηλέφωνοΦαξE-mail
Πρόεδρος
22310 22235--
Προϊστάμενος Γραμματείας
22310 2335322310 23353-
Πολιτικό Τμήμα
22310 23952--
Ποινικό Τμήμα
22310 44070--
Διαταγές πληρωμής
22310 39465--
Γραμματεία Δικαστηρίων Ανηλίκων
22310 25579--