Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 56 56 322,3Ω - 5,8Ω 30,57GB - 559,03MB 2,45GB - 88,02MB
Τελευταίες 24 ώρες 1043 2157 1.546,8Ω - 1,5Ω 219,88GB - 215,88MB 13,12GB - 25,33MB
Χθες 1039 2155 1.609,4Ω - 1,5Ω 223,47GB - 220,25MB 13,25GB - 25,68MB
Τελευταίες 7 μέρες 2959 12442 10.617,0Ω - 3,6Ω 1.344,22GB - 465,18MB 97,53GB - 66,39MB
Τρέχων μήνας 5774 37499 33.591,1Ω - 5,8Ω 4.034,96GB - 715,59MB 303,33GB - 105,80MB
Τελευταίες 30 μέρες 6954 50741 45.497,6Ω - 6,5Ω 5.469,21GB - 805,36MB 401,05GB - 116,15MB
Τελευταίες 90 μέρες 12227 114605 118.802,9Ω - 9,7Ω 13,66TB - 1,14GB 0,97TB - 0,16GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 32 34 114,4Ω - 3,6Ω 15,13GB - 484,06MB 0,77GB - 48,70MB
Τελευταίες 24 ώρες 311 796 675,1Ω - 2,2Ω 85,68GB - 282,10MB 6,62GB - 42,88MB
Χθες 305 799 687,8Ω - 2,3Ω 86,24GB - 289,55MB 6,69GB - 44,15MB
Τελευταίες 7 μέρες 967 5787 5.216,4Ω - 5,4Ω 659,29GB - 698,15MB 44,79GB - 93,29MB
Τρέχων μήνας 1909 16641 15.451,1Ω - 8,1Ω 2.037,00GB - 1.092,66MB 134,20GB - 141,59MB
Τελευταίες 30 μέρες 2328 22857 21.424,3Ω - 9,2Ω 2.812,98GB - 1.237,33MB 186,70GB - 161,52MB
Τελευταίες 90 μέρες 6230 115793 101.734,2Ω - 16,3Ω 12,18TB - 2,00GB 0,83TB - 0,27GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 26 26 63,7Ω - 2,4Ω 7,62GB - 300,07MB 0,81GB - 62,58MB
Τελευταίες 24 ώρες 178 481 435,2Ω - 2,4Ω 74,43GB - 428,18MB 5,40GB - 61,15MB
Χθες 179 472 438,1Ω - 2,4Ω 74,06GB - 423,67MB 5,38GB - 60,49MB
Τελευταίες 7 μέρες 496 3268 3.492,1Ω - 7,0Ω 516,72GB - 1.066,77MB 39,58GB - 160,71MB
Τρέχων μήνας 850 9167 10.128,2Ω - 11,9Ω 1.524,97GB - 1.837,14MB 110,13GB - 260,94MB
Τελευταίες 30 μέρες 1024 12296 13.669,0Ω - 13,3Ω 2.014,41GB - 2.014,41MB 146,52GB - 288,17MB
Τελευταίες 90 μέρες 2506 44412 48.128,1Ω - 19,2Ω 6,85TB - 2,80GB 0,49TB - 0,39GB

τελευταία ενημέρωση στις 23/10/2021 1:15:57