Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων σε Δίκτυα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από Πηγές «Κανάλια» Πύργου Υπάτης

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος -
5 Τακτικό Μέλος -

 

Παρέμβαση

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Περιφερειακή Ένωση Στερεάς Ελλάδας για τον Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Αναπληρωματικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρίες

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος -
5 Αναπληρωματικό Μέλος -
6 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Γενικής Συνέλευσης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
  Τακτικό Μέλος -
  Τακτικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος -
5 Αναπληρωματικό Μέλος -
6 Αναπληρωματικό Μέλος -
7 Αναπληρωματικό Μέλος -
8 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.(WHO HELLENIC HEALTHY CITIES NETWORK)

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Αναπληρωματικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -

 

Επιτροπή για Θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Επιτροπή Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
5 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
6 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
7 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
8 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
9 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
10 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος -
11 Αναπληρωματικό Μέλος -
12 Αναπληρωματικό Μέλος -
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
18 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -