Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 44 44 327,3Ω - 7,4Ω 27,51GB - 640,34MB 2,54GB - 116,40MB
Τελευταίες 24 ώρες 1050 2173 1.612,1Ω - 1,5Ω 225,11GB - 219,54MB 13,66GB - 26,20MB
Χθες 1039 2155 1.669,0Ω - 1,6Ω 229,22GB - 225,91MB 13,59GB - 26,34MB
Τελευταίες 7 μέρες 2963 12452 10.699,0Ω - 3,6Ω 1.353,97GB - 467,93MB 98,36GB - 66,86MB
Τρέχων μήνας 5778 37542 33.693,7Ω - 5,8Ω 4.048,47GB - 717,49MB 304,34GB - 106,08MB
Τελευταίες 30 μέρες 6958 50744 45.604,6Ω - 6,6Ω 5.480,45GB - 806,55MB 402,15GB - 116,40MB
Τελευταίες 90 μέρες 12226 114579 118.898,1Ω - 9,7Ω 13,67TB - 1,14GB 0,97TB - 0,16GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 19 20 91,3Ω - 4,8Ω 11,09GB - 597,53MB 0,58GB - 61,59MB
Τελευταίες 24 ώρες 313 798 720,7Ω - 2,3Ω 87,12GB - 285,02MB 6,88GB - 44,24MB
Χθες 305 799 723,1Ω - 2,4Ω 87,81GB - 294,82MB 6,91GB - 45,62MB
Τελευταίες 7 μέρες 966 5785 5.256,7Ω - 5,4Ω 660,85GB - 700,53MB 45,02GB - 93,86MB
Τρέχων μήνας 1909 16649 15.543,4Ω - 8,1Ω 2.042,50GB - 1.095,61MB 134,82GB - 142,23MB
Τελευταίες 30 μέρες 2328 22858 21.548,4Ω - 9,3Ω 2.817,88GB - 1.239,48MB 187,49GB - 162,20MB
Τελευταίες 90 μέρες 6226 115710 101.942,9Ω - 16,4Ω 12,18TB - 2,00GB 0,83TB - 0,27GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 17 17 77,1Ω - 4,5Ω 7,89GB - 474,99MB 0,39GB - 45,77MB
Τελευταίες 24 ώρες 177 479 468,7Ω - 2,6Ω 77,16GB - 446,38MB 5,61GB - 63,79MB
Χθες 179 472 465,2Ω - 2,6Ω 76,32GB - 436,59MB 5,56GB - 62,58MB
Τελευταίες 7 μέρες 495 3269 3.529,2Ω - 7,1Ω 519,16GB - 1.073,99MB 39,79GB - 161,89MB
Τρέχων μήνας 850 9173 10.205,2Ω - 12,0Ω 1.530,79GB - 1.844,16MB 110,48GB - 261,77MB
Τελευταίες 30 μέρες 1024 12292 13.764,1Ω - 13,4Ω 2.020,73GB - 2.020,73MB 146,99GB - 289,09MB
Τελευταίες 90 μέρες 2506 44384 48.367,5Ω - 19,3Ω 6,86TB - 2,81GB 0,49TB - 0,39GB

τελευταία ενημέρωση στις 23/10/2021 3:19:09