Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 17 17 150,9Ω - 8,9Ω 16,05GB - 966,90MB 0,90GB - 106,70MB
Τελευταίες 24 ώρες 468 1085 1.236,2Ω - 2,6Ω 194,19GB - 424,88MB 13,52GB - 58,19MB
Χθες 475 1089 1.236,6Ω - 2,6Ω 191,85GB - 413,59MB 13,79GB - 58,47MB
Τελευταίες 7 μέρες 2092 8963 8.648,4Ω - 4,1Ω 1.341,70GB - 656,74MB 93,71GB - 90,22MB
Τρέχων μήνας 1869 7634 7.572,9Ω - 4,1Ω 1.185,22GB - 649,37MB 83,95GB - 90,46MB
Τελευταίες 30 μέρες 5215 37649 35.234,4Ω - 6,8Ω 5.403,00GB - 1.060,91MB 373,73GB - 144,33MB
Τελευταίες 90 μέρες 10703 102330 94.784,9Ω - 8,9Ω 14,12TB - 1,35GB 0,98TB - 0,18GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 24 24 159,1Ω - 6,6Ω 13,01GB - 554,98MB 0,87GB - 73,20MB
Τελευταίες 24 ώρες 149 392 626,5Ω - 4,2Ω 110,03GB - 756,17MB 6,49GB - 87,72MB
Χθες 145 363 591,2Ω - 4,1Ω 104,05GB - 734,83MB 6,18GB - 85,84MB
Τελευταίες 7 μέρες 376 2556 3.535,8Ω - 9,4Ω 566,06GB - 1.541,61MB 35,20GB - 188,53MB
Τρέχων μήνας 354 2094 2.918,0Ω - 8,2Ω 472,30GB - 1.366,21MB 29,01GB - 165,03MB
Τελευταίες 30 μέρες 908 13996 19.129,5Ω - 21,1Ω 2.903,84GB - 3.274,81MB 183,54GB - 407,10MB
Τελευταίες 90 μέρες 1886 40841 55.293,7Ω - 29,3Ω 8,16TB - 4,43GB 0,52TB - 0,56GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 4 4 2,3Ω - 0,6Ω 0,94GB - 240,68MB 0,05GB - 24,12MB
Τελευταίες 24 ώρες 89 226 358,5Ω - 4,0Ω 64,01GB - 736,48MB 4,10GB - 92,88MB
Χθες 92 222 365,1Ω - 4,0Ω 63,30GB - 704,50MB 4,05GB - 88,66MB
Τελευταίες 7 μέρες 293 1477 2.311,0Ω - 7,9Ω 368,06GB - 1.286,33MB 24,36GB - 167,43MB
Τρέχων μήνας 266 1249 2.002,0Ω - 7,5Ω 321,24GB - 1.236,64MB 21,45GB - 162,43MB
Τελευταίες 30 μέρες 666 6392 10.029,2Ω - 15,1Ω 1.709,32GB - 2.628,15MB 107,31GB - 324,51MB
Τελευταίες 90 μέρες 1369 19915 29.682,6Ω - 21,7Ω 5,10TB - 3,81GB 0,32TB - 0,47GB

τελευταία ενημέρωση στις 07/02/2023 3:51:12