Επιχείρηση

Επωνυμία: 
ΑΔΑΜ Δ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Είδος Επιχείρησης: 
Cafe - Bar
Διεύθυνση: 
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνο: 
2231051300