Διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία του Δήμου (ΟΕΥ)

Υπηρεσία Διεύθυνση Επικοινωνία Υπάλληλοι
Δήμαρχος Σκληβανιώτη 8 [Υ]
Σκληβανιώτη 8 Τηλ. 22310-22214
Τηλ. 22310-22314
Φαξ 22310-22314
[Υ]
Σκληβανιώτη 8 Τηλ. 22310-22314
[Υ]
Σκληβανιώτη 8 Τηλ. 22310-66420
Φαξ 22310-66420
[Υ]
Σκληβανιώτη 8 Τηλ. 22310-51211
Φαξ 22310-22314
[Υ]
Σκληβανιώτη 8 Τηλ. 22310-22314
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51083
Φαξ 22313-51083
[Υ]
Υψηλάντη 10 Τηλ. 22310-21882
[Υ]
Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη Τηλ. 22310-28884
Τηλ. 22310-52807
Φαξ 22310-22545
[Υ]
Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη Τηλ. 22310-28884
Τηλ. 22310-52807
Φαξ 22310-22545
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51023
Φαξ 22313-51023
[Υ]
Γενική Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1o όροφος Τηλ. 22313-51007
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51092
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51096
Τηλ. 22313-51095
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51097
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51094
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51018
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51098
Φαξ 22313-51044
[Υ]
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51014
Φαξ 22310-47491
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51011
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51039
Τηλ. 22313-51017
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51022
Τηλ. 2231351056
Φαξ 22313-51058
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51052
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51003
Τηλ. 22313-51047
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51045
Φαξ 22313-51045
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51046
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51055
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51060
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51005
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 2231351084
Τηλ. 2231351085
Φαξ 22313-51016
[Υ]
Αναπαύσεως 10 Τηλ. 22310-34730
Φαξ 22310-34730
[Υ]
Υψηλάντου 17 Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51048
Τηλ. 2231351080
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51029
Φαξ 22313-51027
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51019
Φαξ 22313-51038
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51043
Τηλ. 22313-51065
Φαξ 22313-51064
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51027
Φαξ 22313-51027
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51071
Τηλ. 22313-51031
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51068
Τηλ. 22313-51028
[Υ]
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51034
Φαξ 2231067565
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51020
Τηλ. 22313-51082
Φαξ 22313-51065
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51030
Φαξ 22313-51078
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51026
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51070
Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22310-34361
[Υ]
Τηλ. 22310-67565
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Υπάτη Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
[Υ]
Υπάτη Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
[Υ]
[Υ]
Μοσχοχώρι Τηλ. 22313-51416
Φαξ 22310-82018
[Υ]
[Υ]
Λειανοκλάδι Τηλ. 22313-51500
Φαξ 22313-51509
[Υ]
Λειανοκλάδι Τηλ. 22313-51508
Φαξ 22313-51509
[Υ]
[Υ]
Παύλιανη Τηλ. 22310-83011
Τηλ. 22310-97211
[Υ]
Παύλιανη Τηλ. 22310-83011
Τηλ. 22310-97211
[Υ]
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης [Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51094
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-22202
Τηλ. 22310-37887
Φαξ 22310-44750
[Υ]
Υψηλάντου 12 & Ανδρούτσου 43 Τηλ. 22310-23309
Φαξ 22310-23309
[Υ]
Υψηλάντου 12 & Ανδρούτσου 43 Τηλ. 22310-34078
Φαξ 22310-34078
[Υ]
Κραββαρίτου 3 Τηλ. 22310-48108
[Υ]
Κραββαρίτου 3 Τηλ. 22310-67358
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-22202
Φαξ 22310-44750
[Υ]
[Υ]
Αδάνων & Αρναουτέλη Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Υ]
Αδάνων & Αρναουτέλη
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51088
Τηλ. 22310-33656
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51073
[Υ]
Αγία Παρασκευή Τηλ. 22310-30308
Φαξ 22310-30308
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51053
Τηλ. 22313-51061
Φαξ 22313-51054
[Υ]
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας Κραββαρίτη 3 [Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-27215
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-20424
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κραββαρίτη 3 [Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-23783
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-37887
[Υ]
Κραββαρίτη 3 [Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-67033
Τηλ. 22310-24164
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-37887
[Υ]
Κραββαρίτη 3 [Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-21689
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-67358
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-34444
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-34444
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-34444
[Υ]
Κύπρου 36Β Τηλ. 22310-34444
[Υ]
Κραββαρίτη 3 [Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-67055
Τηλ. 22310-67854
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Κραββαρίτη 3 Τηλ. 22310-66421
Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51090
[Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51087
[Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51060
[Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51086
[Υ]
Διεύθυνση Κ.Ε.Π. [Υ]
Λεωνίδου 9-11 Τηλ. 22313-50011
[Υ]
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 Τηλ. 22313-50019
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 Τηλ. 22313-50012
Τηλ. 22313-50019
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 Τηλ. 22313-50022
Τηλ. 22313-50013
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Υπάτη Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
[Υ]
[Υ]
Μοσχοχώρι Τηλ. 22313-51421
Τηλ. 22313-51422
Φαξ 22310-82018
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51041
Φαξ 22313-51041
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51025
Φαξ 22310-22293
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22310-26512
Φαξ 22310-26512
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 [Υ]
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Τηλ. 22313-51025
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 [Υ]
Σταυρός Τηλ. 22310-61705
Φαξ 22310-61705
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 [Υ]
Α' Παιδικός Σταθμός: Μακροπούλου & Υψηλάντη
Β' Παιδικός Σταθμός: Αθηνών 32
Τηλ. Α' Παιδικός Σταθμός: 22310-22348
Τηλ. Β' Παιδικός Σταθμός: 22310-26512
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Αινιάνων 6 - 8 Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Υ]
Αινιάνων 6-8 Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Υ]
Καλύβα Μπακογιάννη Τηλ. 22310-37832
[Υ]
Αινιάνων 6 - 8 Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Υ]
Καλύβα Μπακογιάννη 6 Τηλ. 22310-37832
[Υ]
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 22313-51001
Φαξ 22313-51001
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 2231351051
Φαξ 2231351074
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Φιλίας 1 Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Υ]
Φιλίας 1 Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Υ]
Φιλίας 1 Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Υ]
[Υ]
Ομήρου & Αντιγόνης Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Υ]
Τυμφρηστού 22
Μακροπούλου 93
Τηλ. 22310-22808
Τηλ. 22310-33217
Φαξ 22310-22808
Φαξ 22310-33217
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Λεωνίδου 9-11 Τηλ. 22313-50031
[Υ]
[Υ]
[Υ]
[Υ]
Τηλ. 22310-37832
Φαξ 22310-37832
[Υ]