Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 101 - 120 από 341
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 18/08/2017
Π.χ., 18/08/2017
Π.χ., 18/08/2017
Π.χ., 18/08/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
101 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :"Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων" 
Πρωτόκολλο: 830 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 07/12/2015
Λήξη: Πέμ, 17/12/2015
102 Βελτίωση Αποδυτηρίων στο Φραντζή 
Πρωτόκολλο: 79168 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 46 
Α.Δ.Α.: 72Α2ΩΛΚ-7Σ0
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 07/12/2015
Λήξη: Τρί, 05/01/2016
103 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016" 
Πρωτόκολλο: 79220 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 18/2015 
Α.Δ.Α.: Ω05ΓΩΛΚ-ΠΝΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 02/12/2015
Λήξη: Πέμ, 10/12/2015
104 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν. 4194 / 2013 
Πρωτόκολλο: 1 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 24/11/2015
Λήξη: Παρ, 25/12/2015
105 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 74830 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 14/2015 
Α.Δ.Α.: ΒΖΟ5ΩΛΚ-8ΕΒ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 23/11/2015
Λήξη: Δευ, 14/12/2015
106 Παιδικές χαρές ΔΕ Υπάτης ( Επισκευές - Βελτιώσεις) 
Πρωτόκολλο: 73794 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 42 
Α.Δ.Α.: Ω7ΝΕΩΛΚ-8ΕΑ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 23/11/2015
Λήξη: Τρί, 15/12/2015
107 Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος << ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ >>  
Πρωτόκολλο: 71379 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 16/11/2015
Λήξη: Πέμ, 24/12/2015
108 Διαμόρφωση προαύλιων χώρων 
Πρωτόκολλο: 69900 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 40 
Α.Δ.Α.: 7ΣΔ5ΩΛΚ-Σ61
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 16/11/2015
Λήξη: Τρί, 08/12/2015
109 Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης για την αντιμετώπιση δαπανών γάμου απόρων κοριτσιών για τα έτη 2014-2015 
Πρωτόκολλο: 71379 | 2015
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 13/11/2015
Λήξη: Παρ, 13/11/2015
110 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
Πρωτόκολλο: 69934 | 2015 
Α.Δ.Α.: 7ΡΗΥΩΛΚ-9ΡΒ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 06/11/2015
Λήξη: Πέμ, 03/12/2015
111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΧΟΥ" 
Πρωτόκολλο: 67053 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 34/2013 
Α.Δ.Α.: Ω0ΥΚΩΛΚ-27Η
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 27/10/2015
Λήξη: Δευ, 16/11/2015
112 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», για τις ομάδες ειδών Α1, Α3, Α4, Β1 & Β2 
Πρωτόκολλο: 67784 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 17/2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 23/10/2015
Λήξη: Πέμ, 29/10/2015
113 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ» 
Πρωτόκολλο: 67054 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 17/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΗΕΦΩΛΚ-ΦΟ5
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 21/10/2015
Λήξη: Πέμ, 29/10/2015
114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 61250 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 16/2015 
Α.Δ.Α.: 76ΝΛΩΛΚ-ΙΑΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 05/10/2015
Λήξη: Παρ, 23/10/2015
115 Επισκευή-συντήρηση παιδικών σταθμών  
Πρωτόκολλο: 61214 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 38 
Α.Δ.Α.: Ω620ΩΛΚ--ΨΒ7
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 05/10/2015
Λήξη: Τρί, 01/12/2015
116 Βελτίωση-συντήρηση πεζοδρομιών , οδών και κοινοχρήστων χώρων 
Πρωτόκολλο: 61213 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 39 
Α.Δ.Α.: Ω5ΥΓΩΛΚ-ΔΝΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 05/10/2015
Λήξη: Τρί, 24/11/2015
117 Ηλεκτροφωτισμός πόλης Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 61212 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 41 
Α.Δ.Α.: Β81ΟΩΛΚ-ΒΜΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 05/10/2015
Λήξη: Τρί, 17/11/2015
118 Ανάπλαση παιδότοπου Αγίου Λουκά 
Πρωτόκολλο: 61210 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 10/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΥΓΛΩΛΚ-ΙΑ6
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 05/10/2015
Λήξη: Τρί, 10/11/2015
119 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 61248 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 43/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΗΥΗΩΛΚ-ΓΣΘ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 30/09/2015
Λήξη: Πέμ, 08/10/2015
120 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 57893 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 15/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΕΓΝΩΛΚ-ΒΟ1
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 18/09/2015
Λήξη: Παρ, 25/09/2015

Σελίδες