Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 81 - 100 από 302
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 31/03/2017
Π.χ., 31/03/2017
Π.χ., 31/03/2017
Π.χ., 31/03/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
81 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 57893 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 15/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΕΓΝΩΛΚ-ΒΟ1
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 18/09/2015
Λήξη: Παρ, 25/09/2015
82 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ  
Πρωτόκολλο: 53701 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 14/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΗ9ΖΩΛΚ-ΛΔΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 14/09/2015
Λήξη: Δευ, 28/09/2015
83 Αποπεράτωση ξενώνα Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 55701 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 34 
Α.Δ.Α.: ΩΙΜΓΩΛΚ-ΔΙΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 14/09/2015
Λήξη: Τρί, 03/11/2015
84 Αποκατάσταση διάνοιξη τάφρων  
Πρωτόκολλο: 55700 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 23 
Α.Δ.Α.: 7Ρ0ΗΩΛΚ-ΕΑΛ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 14/09/2015
Λήξη: Τρί, 27/10/2015
85 Αποπεράτωση κεντρικής οδού Άνω Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 55699 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 36 
Α.Δ.Α.: 7ΚΔ4ΩΛΚ-Ε93
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 14/09/2015
Λήξη: Τρί, 20/10/2015
86 Παιδικές χαρές Δημ. Ενότητας Λιανικλαδίου 
Πρωτόκολλο: 55698 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 32 
Α.Δ.Α.: ΩΒΘΠΩΛΚ-ΩΕΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 14/09/2015
Λήξη: Τρί, 13/10/2015
87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» 
Πρωτόκολλο: 55693 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 30/15 
Α.Δ.Α.: 7ΩΩΧΩΛΚ-ΟΥΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 09/09/2015
Λήξη: Πέμ, 17/09/2015
88 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
Πρωτόκολλο: 53700 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 13/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΩΘ3ΩΛΚ-ΘΩ5
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 02/09/2015
Λήξη: Τετ, 09/09/2015
89 Προμήθεια μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Βράχας 
Πρωτόκολλο: 51416 | 2015 
Α.Δ.Α.: 7ΡΧΥΩΛΚ-ΘΔΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/08/2015
Λήξη: Τετ, 02/09/2015
90 Επιστρώσεις- διαμορφώσεις αγροτικών οδών ΔΕ Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 47704 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 27 
Α.Δ.Α.: 7ΖΜΖΩΛΚ-31Ν
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 17/08/2015
Λήξη: Τρί, 08/09/2015
91 Σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. 
Πρωτόκολλο: 49065 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΡ44ΩΛΚ-257
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 11/08/2015
Λήξη: Παρ, 28/08/2015
92 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού Δημ. Κυνοκομείου 
Πρωτόκολλο: 48573 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 15/2015 
Α.Δ.Α.: Ω9Ζ7ΩΛΚ-40Κ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 07/08/2015
Λήξη: Τετ, 26/08/2015
93 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" 
Πρωτόκολλο: 45763 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 06/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΩΓΠΩΛΚ-ΕΞΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 12/08/2015
Λήξη: Τρί, 18/08/2015
94 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Πρωτόκολλο: 42359 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 07/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΝΙΞΩΛΚ-165
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 13/08/2015
Λήξη: Τετ, 19/08/2015
95 Εσωτερική οδοδποϊία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Λαμίας  
Πρωτόκολλο: 42886 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: ΩΜΔ0ΩΛΚ-Τ21
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 25/08/2015
96 Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων ΔΕ Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 42885 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 20 
Α.Δ.Α.: 7ΜΕ9ΩΛΚ-ΧΨ6
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 18/08/2015
97 Πεζοδιαδρομή οδού Αθηνών προς ΤΕΙ 
Πρωτόκολλο: 42884 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 18 
Α.Δ.Α.: 7Φ2ΞΩΛΚ-ΩΝ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 11/08/2015
98 Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευση - πυρόσβεσης σε δημοτικά κτίρια 
Πρωτόκολλο: 37840 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΛΚΝΩΛΚ-ΕΩΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 30/06/2015
Λήξη: Τρί, 04/08/2015
99 Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πλατεία στο Φραντζή 
Πρωτόκολλο: 37839 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 16/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΩΣΟΩΚΛ-ΡΨΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 29/06/2015
Λήξη: Πέμ, 23/07/2015
100 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" 
Πρωτόκολλο: 32130 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 5/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΝΚ6ΩΛΚ-6ΦΗ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 19/06/2015
Λήξη: Παρ, 26/06/2015

Σελίδες