Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 61 - 80 από 324
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 29/06/2017
Π.χ., 29/06/2017
Π.χ., 29/06/2017
Π.χ., 29/06/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
61 Ανάπλαση χώρου Τ.Κ. Καστανιάς 
Πρωτόκολλο: 16708 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 2 
Α.Δ.Α.: 6ΟΙΗΩΛΚ-ΟΘΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 11/04/2016
Λήξη: Τρί, 17/05/2016
62 Ανακατασκευή οδοστρωμάτων 
Πρωτόκολλο: 16707 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 1 
Α.Δ.Α.: ΩΕΖ4ΩΛΚ-ΨΒΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 11/04/2016
Λήξη: Τρί, 10/05/2016
63 Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών 
Πρωτόκολλο: 18657 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΩΒΛΓΩΛΚ-ΝΥ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 08/04/2016
Λήξη: Πέμ, 21/04/2016
64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ¨ 
Πρωτόκολλο: 18301 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 03/2016 
Α.Δ.Α.: 6ΚΙΚΩΛΚ-ΜΓΥ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 06/04/2016
Λήξη: Δευ, 18/04/2016
65 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
Πρωτόκολλο: 16807 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 02/2016
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 04/04/2016
Λήξη: Δευ, 04/04/2016
66 ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Πρωτόκολλο: 16806 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 20/15
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 04/04/2016
Λήξη: Δευ, 04/04/2016
67 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 36 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πρωτόκολλο: 4663 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 06/04/2016
Λήξη: Τετ, 20/04/2016
68 Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 11749 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 01/16
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 08/03/2016
Λήξη: Παρ, 18/03/2016
69 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 11754 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 02/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΙΠ0ΩΛΚ-ΑΚ3
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Παρ, 11/03/2016
70 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 11752 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 03/2016 
Α.Δ.Α.: Ω0ΕΝΩΛΚ-Γ7Θ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Τετ, 09/03/2016
71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Y ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 11751 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 2/2016 
Α.Δ.Α.: 6Ξ38ΩΛΚ-ΖΨΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Τρί, 15/03/2016
72 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 11753 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 1/2016 
Α.Δ.Α.: 620ΦΩΛΚ-114
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Πέμ, 10/03/2016
73 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (LPG) 
Πρωτόκολλο: 9962 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 22/02/2016
Λήξη: Παρ, 04/03/2016
74 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ"-ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 2326 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 15/01/2016
Λήξη: Παρ, 05/02/2016
75 Κατασκευή πλατείας Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου 
Πρωτόκολλο: 85662 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 48/2015 
Α.Δ.Α.: 7Ο07ΩΛΚ-7Χ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 08/01/2016
Λήξη: Τρί, 02/02/2016
76 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 84192 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 01/2015 
Α.Δ.Α.: 6Ψ9ΑΩΛΚ-Γ4Θ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 23/12/2015
Λήξη: Τρί, 29/12/2015
77 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
Πρωτόκολλο: 84191 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 19/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΨΞΩΩΛΚ-3ΕΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 23/12/2015
Λήξη: Τρί, 29/12/2015
78 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ <<ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ –ΑΓΡΟΤΙΚΑ >> 
Πρωτόκολλο: 84005 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 22/12/2015
Λήξη: Δευ, 11/01/2016
79 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών logistics 
Πρωτόκολλο: 0 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/12/2015
Λήξη: Δευ, 28/12/2015
80 Ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων  
Πρωτόκολλο: 82612 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 37/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΨΑ3ΩΛΚ-ΧΣΗ
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τρί, 26/01/2016
Λήξη: Τρί, 26/01/2016

Σελίδες