Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 41 - 60 από 340
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 23/07/2017
Π.χ., 23/07/2017
Π.χ., 23/07/2017
Π.χ., 23/07/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
41 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 14732 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 15/2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/03/2017
Λήξη: Παρ, 31/03/2017
42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 14738 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 01/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/03/2017
Λήξη: Πέμ, 30/03/2017
43 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Πρωτόκολλο: 5764 | 2017
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 03/02/2017
Λήξη: Παρ, 03/02/2017
44 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 
Πρωτόκολλο: 72372 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 18/2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 23/12/2016
Λήξη: Δευ, 16/01/2017
45 Εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 72298 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 20/12/2016
Λήξη: Τετ, 28/12/2016
46 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη των υποστηρικτικών και λοιπών δράσεων της ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 1312 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΨΓ4ΧΟΕΦΖ-Α1Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 08/12/2016
Λήξη: Δευ, 19/12/2016
47 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 69569 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 06/12/2016
Λήξη: Δευ, 26/12/2016
48 Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 66089 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 44
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Τετ, 14/12/2016
49 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
Πρωτόκολλο: 66450 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 8
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Πέμ, 01/12/2016
50 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017" 
Πρωτόκολλο: 64614 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 14/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 09/11/2016
Λήξη: Τετ, 23/11/2016
51 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  
Πρωτόκολλο: 62032 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 26/10/2016
Λήξη: Τρί, 01/11/2016
52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Πρωτόκολλο: 59930 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 13/2016 
Α.Δ.Α.: ΑΔΑΜ:16PROC005282047
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/10/2016
Λήξη: Δευ, 21/11/2016
53 Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 54320 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 27/09/2016
Λήξη: Δευ, 10/10/2016
54 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 51562 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΩΞΧΡΩΛΚ-Δ4Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 14/09/2016
Λήξη: Σάβ, 24/09/2016
55 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πρωτόκολλο: 46843 | 2016 
Α.Δ.Α.: 7ΧΣΕΩΛΚ-3ΓΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 22/08/2016
Λήξη: Παρ, 02/09/2016
56 Περιφράξεις αθλητικών χώρων 
Πρωτόκολλο: 38035 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 17/2016 
Α.Δ.Α.: 6ΨΥ6ΩΛΚ-Ψ99
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τρί, 09/08/2016
Λήξη: Τρί, 09/08/2016
57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
Πρωτόκολλο: 33192 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 27/06/2016
Λήξη: Δευ, 18/07/2016
58 Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 29669 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 12 
Α.Δ.Α.: 7ΛΚΕΩΛΚ-Ν6Λ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/06/2016
Λήξη: Τρί, 19/07/2016
59 Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού τάπητα 
Πρωτόκολλο: 29668 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 13 
Α.Δ.Α.: 7ΨΕΛΩΛΚ-5ΜΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/06/2016
Λήξη: Τρί, 12/07/2016
60 Κατασκευή στεγάστρου στο Δ.Α.Κ. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 28865 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 19 
Α.Δ.Α.: ΩΗΠΘΩΛΚ-Δ13
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 06/06/2016
Λήξη: Τρί, 05/07/2016

Σελίδες