Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 321 - 324 από 324
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 30/06/2017
Π.χ., 30/06/2017
Π.χ., 30/06/2017
Π.χ., 30/06/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
321 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
Πρωτόκολλο: 85029 | 2012
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Τρί, 18/12/2012
322 Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 
Πρωτόκολλο: 84647 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 6/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΗΞΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Παρ, 14/12/2012
323 Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 84645 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 4/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-27Φ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Τετ, 12/12/2012
324 Προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού 
Πρωτόκολλο: 84646 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 5/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΧΑ0
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Πέμ, 13/12/2012

Σελίδες