Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 21 - 40 από 323
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 25/06/2017
Π.χ., 25/06/2017
Π.χ., 25/06/2017
Π.χ., 25/06/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
21 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Πρωτόκολλο: 18121 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 09/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 31/03/2017
Λήξη: Τρί, 25/04/2017
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 17272 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 1/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 24/03/2017
Λήξη: Παρ, 07/04/2017
23 Εκμίσθωση υπαίθριων δημοτικών χώρων για την περίοδο του Πάσχα 
Πρωτόκολλο: 16633 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 22/03/2017
Λήξη: Δευ, 03/04/2017
24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 14732 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 15/2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/03/2017
Λήξη: Παρ, 31/03/2017
25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 14738 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 01/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/03/2017
Λήξη: Πέμ, 30/03/2017
26 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Πρωτόκολλο: 5764 | 2017
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 03/02/2017
Λήξη: Παρ, 03/02/2017
27 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 
Πρωτόκολλο: 72372 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 18/2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 23/12/2016
Λήξη: Δευ, 16/01/2017
28 Εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 72298 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 20/12/2016
Λήξη: Τετ, 28/12/2016
29 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη των υποστηρικτικών και λοιπών δράσεων της ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 1312 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΨΓ4ΧΟΕΦΖ-Α1Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 08/12/2016
Λήξη: Δευ, 19/12/2016
30 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 69569 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 06/12/2016
Λήξη: Δευ, 26/12/2016
31 Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 66089 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 44
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Τετ, 14/12/2016
32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
Πρωτόκολλο: 66450 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 8
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Πέμ, 01/12/2016
33 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017" 
Πρωτόκολλο: 64614 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 14/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 09/11/2016
Λήξη: Τετ, 23/11/2016
34 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  
Πρωτόκολλο: 62032 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 26/10/2016
Λήξη: Τρί, 01/11/2016
35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Πρωτόκολλο: 59930 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 13/2016 
Α.Δ.Α.: ΑΔΑΜ:16PROC005282047
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/10/2016
Λήξη: Δευ, 21/11/2016
36 Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 54320 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 27/09/2016
Λήξη: Δευ, 10/10/2016
37 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 51562 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΩΞΧΡΩΛΚ-Δ4Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 14/09/2016
Λήξη: Σάβ, 24/09/2016
38 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πρωτόκολλο: 46843 | 2016 
Α.Δ.Α.: 7ΧΣΕΩΛΚ-3ΓΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 22/08/2016
Λήξη: Παρ, 02/09/2016
39 Περιφράξεις αθλητικών χώρων 
Πρωτόκολλο: 38035 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 17/2016 
Α.Δ.Α.: 6ΨΥ6ΩΛΚ-Ψ99
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τρί, 09/08/2016
Λήξη: Τρί, 09/08/2016
40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
Πρωτόκολλο: 33192 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 27/06/2016
Λήξη: Δευ, 18/07/2016

Σελίδες