Κατάλογος προσωπικού : Τεχνίτες (Ελαιοχρωματιστών)

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μαγγόπουλος Αθανάσιος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-37887
[Π]