Κατάλογος προσωπικού : Διευθυντής

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσίγας Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51029
Φαξ 22313-51027
d.tsigas@lamia-city.gr
[Π]