Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Υπάτης

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολίτης Ιωάννης Τηλ. 22313-51600
Φαξ 22313-51618
[Π]