Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Υγείας Πρόνοιας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Υγείας Πρόνοιας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Χατζηγιάννη Γεωργία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]