Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σουφλέρης Νικόλαος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-51092
Φαξ 22310-67413
n.soufleris@lamia-city.gr
[Π]