Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αρβανίτη Δήμητρα Τηλ. 22313-50014
Φαξ 22310-66330
d.lamieon@kep.gov.gr
[Π]