Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ. 22310-23783
Φαξ 22310-22465
oikonomopoulou@lamia-city.gr
[Π]