Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζαρονικόλας Ευάγγελος Τηλ. 22313-51027
Φαξ 22313-51027
zaronikolas@lamia-city.gr
grproswpikou@lamia-city.gr
[Π]