Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Λιάπη Μαρία με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51013
Φαξ 22313-51064
liapi.maria@lamia-city.gr
[Π]
Μαλισσόβας Αναστάσιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51013
Φαξ 22313-51064
[Π]