Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Προσόδων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αλαφοδήμου Ελένη Τηλ. 22313-51080
Φαξ 22313-51016
alafodimou.eleni@lamia-city.gr
[Π]
Παπαιωάννου Ευαγγελία Τηλ. 22313-51053
Φαξ 22313-51053
epapaioannou@lamia-city.gr
[Π]