Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών - Αποθήκης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Χαϊλης Κων/νος-Γεώργιος Τηλ. 22313-51045
Φαξ 22313-51045
grprom@lamia-city.gr
[Π]