Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Ληξιαρχείου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σκαρμούτσος Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51508
Φαξ 22313-51509
skarmoutsos.kostas@lamia-city.gr
[Π]
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσιρώνης Πέτρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22313-67565
tsironis.petros@lamia-city.gr
[Π]