Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Παύλιανης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκόλφη Μαρία Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22313-67565
golfi.maria@lamia-city.gr
[Π]
Τσιρώνης Πέτρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22313-67565
tsironis.petros@lamia-city.gr
[Π]