Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γαλάνη Βασιλική Τηλ. 22313-51500
Φαξ 22313-51509
galani.viki@lamia-city.gr
[Π]
Σκαρμούτσος Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51508
Φαξ 22313-51509
skarmoutsos.kostas@lamia-city.gr
[Π]
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσιρώνης Πέτρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22313-67565
tsironis.petros@lamia-city.gr
[Π]