Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Νιανιός Σπυρίδων Τηλ. 22313-51416
Φαξ 22313-67565
nianios.spyros@lamia-city.gr
[Π]
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσιρώνης Πέτρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22313-67565
tsironis.petros@lamia-city.gr
[Π]