Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πρόνοιας - Κοινωνικού Αποκλεισμού - ΚΑΠΗ

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51025
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]