Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Υγείας Πρόνοιας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51025
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]
Τμήμα Υγείας Πρόνοιας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Χατζηγιάννη Γεωργία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]