Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων & Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού