Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής & Δράσεων Νεολαίας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Στριφτός Δημήτριος με όνομα πατρός Χρήστος Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
d.striftos@lamia-city.gr
[Π]