Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Παιδικής Μέριμνας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσιμέκη Γεωργία με όνομα πατρός Σωτήριος [Π]