Κατάλογος προσωπικού : Διευθυντής

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βάρσου Παρασκευή Τηλ. 22313-51041
Φαξ 22313-51041
pronoia@lamia-city.gr
vivi.varsou@lamia-city.gr
[Π]