Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Υποδοχής - Διαχείρισης Πολιτών

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μίχας Αργύρης Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
n.fthiotidos@kep.gov.gr
[Π]