Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κουτρουμάνου Βαρβάρα Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
n.fthiotidos@kep.gov.gr
[Π]
Μίχας Αργύρης Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
n.fthiotidos@kep.gov.gr
[Π]
Οικονόμου Νικόλαος Τηλ. 22313-67201
Φαξ 22310-39270
[Π]
Παπαϊωάννου Αθανάσιος Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
n.fthiotidos@kep.gov.gr
[Π]