Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πληροφοριών

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κολοκύθα Ειρήνη με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-50012
Φαξ 22310-66330
d.lamieon@kep.gov.gr
[Π]
Νατσκούλη Ευφροσύνη με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22313-50013
Φαξ 22310-66330
evaggelia.tsikna.kep0613@kep.gov.gr
[Π]
Τσίκνα Ευαγγελία Τηλ. 22313-50020
Φαξ 22310-66330
evaggelia.tsikna.kep0613@kep.gov.gr
[Π]
Τσίρκα Ελένη Τηλ. 22313-50019
Φαξ 22310-66330
d.lamieon@kep.gov.gr
[Π]