Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πολεοδομικών Θεμάτων

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γιαλιάς Ηλίας Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
h.gialias@lamia-city.gr
[Π]
Καλτσούλα Ζωή με όνομα πατρός Στέφανος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
kaltsoula.zoi@lamia-city.gr
[Π]
Χριστοδουλιάς Βασίλειος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
b.xristodoulias@lamia-city.gr
[Π]