Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γραμματίκα - Ξυνόγαλου Δήμητρα Τηλ. 22310-67854
Φαξ 22310-22465
d.grammatika@lamia-city.gr
[Π]
Κυρίτση - Παπανάγνου Γεωργία Τηλ. 22313-51060
Φαξ 22310-22641
g.kyritsi@lamia-city.gr
[Π]
Μπάτρη Σταματίνα με όνομα πατρός Λουκάς Τηλ. 22313-51060
Φαξ 22310-22641
s.mpatri@lamia-city.gr
[Π]