Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Ελέγχου Δόμησης & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραντζάβελλου Πανωραία Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
karatzavelou.panorea@lamia-city.gr
[Π]
Καρτσιώτης Ανέστης Τηλ. 22313-51072
Φαξ 22310-22641
a.kartsiotis@lamia-city.gr
[Π]
Παπαγεωργίου Ευλαλία Τηλ. 22313-51072
e.papageorgiou@lamia-city.gr
[Π]
Ραχούτη Βασιλική Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
b.raxouti@lamia-city.gr
[Π]